בני שר שלום עו"ד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הערת אזהרה

 
הערת אזהרה הינה פעולה משפטית המבוצעת בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) באשר להתחייבות בכתב של בעל הזכויות במקרקעין לעשות בהם עסקה, או התחייבות להימנע מלעשות בהם עסקה. לכן, מיד עם רכישת דירה, בית, מגרש או כל נכס נדל"ן אחר, רצוי לגשת לטאבו ולרשום לטובתכם הערת אזהרה.
 
למה נועדה הערת אזהרה?
  1. בראש ובראשונה, הערת אזהרה בטאבו נועדה כדי להזהיר ולהתריע, לכל המתעניין בנכס, כי קיימת התחייבות מצד בעל הזכויות בו לעשות בהם עסקה, או להימנע מכך, באמצעות עיון בנסח הטאבו, הפתוח לכלל ציבור.
  2. הערת אזהרה בטאבו תפקידה גם למנוע מבעל הנכס לעשות עסקה נוגדת עם צד שלישי ללא הסכמתכם. פעולת רישום של הערת אזהרה בטאבו לטובתכם תעניק לכם שקט נפשי והביטחון המשפטי, כי רשם המקרקעין לא יאשר בהמשך ללא הסכמתכם שום עסקה נוגדת, כל עוד הערת אזהרה בטאבו אינה מוסרת, וכן להגן עליכם מפני סיכונים שונים, כגון: עיקולים, פשיטת-רגל, פירוק (אם המוכר הינו תאגיד).
  3. באמצעות בדיקת נסח טאבו גם תוכלו לדעת את מצב הזכויות במקרקעין לפי הערות האזהרה המופיעות בו (כגון: הערת אזהרה בטאבו בגין משכנתא הרובצת על הנכס, הערת אזהרה בטאבו בדבר צו לכינוס נכסים, הערת אזהרה בטאבו לגבי צו הריסה, הערת אזהרה בטאבו לגבי הגבלת העברת הנכס, וכו').

מומלץ, כי במסגרת רכישת מקרקעין, נניח דירה, עורך דין מקרקעין מטעמכם יבטיח מראש בחוזה המכר את רישומה בפועל של הערת האזהרה בטאבו על הזכויות בדירה לטובתכם בגין העסקה, בדרך של הפקדת התשלום הראשון על-חשבון התמורה בידיו עורך דין כנאמן מטעמם של שני הצדדים.

כך, תוכלו להבטיח שלא תהיה מניעה כל שהיא לרישום הערת האזהרה בטאבו (למשל: יוטל לפתע עיקול על הדירה, המוכר ביצע עסקה נוגדת, דהיינו, מכר את הדירה בכפילות, וכו') ותוכלו לשמור כיאות על כספיכם וזכויותיכם המשפטיות בקשר עם רכישת הנכס.

כיצד רושמים הערת אזהרה בטאבו?
לשם רישום הערת אזהרה בטאבו יש להגיש ללכת רישום המקרקעין טופס בקשה בנוסח הקבוע בתקנות רישום המקרקעין הקרוי "בקשה לרישום הערת אזהרה", בחתימת הצדדים לעסקה (ניתן להסתפק רק בחתימת הקונה, אך מומלץ להחתים גם את המוכר), כאשר הוא מאומת על ידי עורך דין.

לחילופין, קיים גם טופס בקשה לרישום הערת אזהרה מפורט, לפי תקנות חדשות יחסית מהשנים האחרונות, אליו אין צורך לצרף עותק מחוזה המכר, אולם על כל הצדדים לחתום עליו, עם אימות חתימה של עורך דין.

רישום הערת אזהרה כרוך בתשלום אגרה, אותה ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי בעמדת מחשב המצויה בכל לשכת רישום מקרקעין. כמו כן, ניתן לבצע התשלום גם מראש מהבית, דרך האינטרנט, באתר הממשלתי של רישום והסדר מקרקעין (שובר התשלום המודפס מהווה אסמכתא לתשלום האגרה, יש לצרפו לתיק הבקשה לרישום הערת האזהרה).
 
מקרקעין ונדל"ן